80 tallet

Litt om hvordan 80tallet.no er bygget opp

Jeg vil ta en kort gjennomgang om hvordan nettsiden er bygget opp og hvordan du finner informasjonen du leter etter.

Innholdet er sortert på år, og linken til hvert enkelt år år finner du øverst på siden. Så hvis du f.eks. er ute etter å finne informasjon om musikk på 80 tallet, klikker du deg inn på ett av årene og i margen til høyre (eller nederst på siden om du surfer på mobil) på siden du kommer til finner du årets hits og også “langspillplater” som var populære det året. Det samme gjelder film og bøker. og så kan du gå videre til neste år.

Ellers finner du informasjon om viktige hendelser fra nyhetene og underholdningsverden under hvert år. De er ordnet kronologisk fra januar til desember. Det som er regnet som “viktigst” kommer altså ikke nødvendigvis først. Denne informasjonen er i stikkordsform og datert. Helt spesielle nyheter som f.eks. Treholtsaken har fått egne avsnitt og er litt utdypet.

Ellers finner du en liste over dødsfall det bestemte året og dagens kjendiser, politikere o.s.v. som er født det året. Spesielle sportsbegivenheter er også tatt med.